time postNovember 19, 2015

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 17-11-2015

quote-4

Bài tập lớp 8A1 ngày học 17- 11-2015 gồm có:

”  Chép dịch 3 bài reading và 1 bài viết lại câu trong phiếu học sinh giỏi. Hoàn thành phiếu bài tập về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (24-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 19, 2015

Tags: