time postJune 18, 2015

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 16-6-2015

Every-summer-has-a-story-instagram-quote

Bài tập lớp 8A1 ngày học 16-6-2015 gồm có:

– Viết đoạn văn tiếng Anh dài 150 từ tả người em yêu quý nhất (Làm ra giấy);

– Lập danh sách từ tả người (ít nhất 30 từ)

– Hoàn thành phiếu bài tập;

– Chuẩn bị thuyết trình về thể bị động của các thì động từ

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (23-6-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on June 18, 2015

Tags: