time postJanuary 8, 2016

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 05-01-2016

Health-Quotes-13

Bài tập lớp 8A1 ngày học 05- 01-2016 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bt cô phát trên lớp (Câu đảo ngữ). Ôn kỹ lại phiếu ngữ pháp nâng cao cô phát trên lớp..”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (12-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 8, 2016

Tags: