time postDecember 2, 2015

Bài tập lớp 8A1 (2015-2016) ngày học 01-12-2015

hoc-toeic-Thomas-Edison-Famous-Quotes

Bài tập lớp 8A1 ngày học 01- 12-2015 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập cô phát trên lớp, Ôn kỹ đề học sinh giỏi 100 câu cô đã chữa trên lớp”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (08-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 2, 2015

Tags: