time postFebruary 23, 2016

Bài tập lớp 8A0 ngày học 18- 02-2016

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 8A0 ngày học 18- 02-2016 gồm có:

” -Tổng hợp đề học sinh giỏi cô đã chữa trên lớp.
-Hoàn thành phiếu bài tập (hand-out) cô phát.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (25 – 02 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 23, 2016

Tags: