time postOctober 23, 2015

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 22-10-2015

hour-glass

Bài tập lớp 8A0 ngày học 22-10-2015 gồm có:

–  Hoàn thành tất cả các bài tập trong phiếu Đảo ngữ
Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (29-10-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on October 23, 2015

Tags: