time postNovember 22, 2015

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 19-11-2015

autumn-quotes-amp-sayings-pictures-and-images-1354789742_b

Bài tập lớp 8A0 ngày học 19- 11-2015 gồm có:

”  Soạn chuyên đề Modal verb thêm hướng dẫn của cô. Hoàn thành phiếu bài tập cô phát trên lớp ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (26-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 22, 2015

Tags: