time postDecember 11, 2015

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 10-12-2015

bigstock-Quote-Typographical-Background-50585618

Bài tập lớp 8A0 ngày học 10- 12-2015 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập về Modal Verb level 3”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (17-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 11, 2015

Tags: