time postJanuary 8, 2016

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 07-01-2016

quote-4

Bài tập lớp 8A0 ngày học 07- 01-2016 gồm có:

” Soạn lý thuyết phần Mệnh đề quan hệ, chuẩn bị cho buổi thuyết trình.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (14-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 8, 2016

Tags: