time postNovember 7, 2015

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 05-11-2015

050813_rain-quotes2

Bài tập lớp 8A0 ngày học 05- 11-2015 gồm có:

  • Chép, dịch và làm review đề học sinh giỏi trên lớp

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (12-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 7, 2015

Tags: