time postDecember 7, 2015

Bài tập lớp 8A0 (2015-2016) ngày học 03-12-2015

you-are-my-sunshine-8x10-2

Bài tập lớp 8A0 ngày học 03- 12-2015 gồm có:

” Bài 1,2,6 phiếu Modal”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (10-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 7, 2015

Tags: