time postMarch 9, 2015

Bài tập lớp 7A2 ngày học 9-3-2015

hoc-toeic-3177-learning-how-to-learn-is-one-of-the-most-important-skills

Bài tập về nhà của lớp 7A2 buổi học 9-3-2015:

– Sưu tập 20 cặp Tính từ đuôi Ed và đuôi Ing, dịch nghĩa và đặt câu với 20 cặp Tính từ đó

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (16-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 9, 2015

Tags: