time postJanuary 27, 2015

Bài tập lớp 7A2 ngày học 26-1-2015

hoc toeic - 130405-epc-blog-post-note-quote-leondardo-learning

Bài tập về nhà của lớp 7A2 ngày học 26-1-2015 gồm 2 bài:

– Dịch bài 120, 122 trong phiếu bài tập;

– Làm hết phiếu bài tập cô phát;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (2-2-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 27, 2015

Tags: