time postMarch 21, 2016

Bài tập lớp 7A2 ngày học 21 – 03-2016

Posted @ QUOTEZ.CO

Bài tập lớp 7A2 ngày học 21 – 03-2016 gồm có:

”Làm đề thi Học sinh giỏi 100 câu cô phát trên lớp”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau ( 27– 03 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 21, 2016

Tags: