time postApril 20, 2015

Bài tập lớp 7A2 ngày học 20-4-2015

Never-Let-Go

Bài tập lớp 7A2 ngày học 20-4-2015 gồm có:

– Bài tập Thực hành dịch sang tiếng Anh;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (27-4-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 03 1999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 20, 2015

Tags: