time postMarch 13, 2016

Bài tập lớp 7A2 ngày học 13- 03-2016

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 7A2 ngày học 13- 03-2016 gồm có:

” Phiếu bài tập về câu so sánh – level 1.”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (20 – 03 – 2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 13, 2016

Tags: