time postAugust 10, 2015

Bài tập lớp 7A2 (2015-2016) ngày học 9-8-2015

on-thi-toeic-Learning-quote-2

Bài tập lớp 7A2 ngày học 9-8-2015 gồm có:

– Lập danh sách 50 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh (Nguyên thể – Thì quá khứ – nghĩa tiếng Việt);

– Dịch đoạn văn bài 5b sang tiếng Việt;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (16-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 10, 2015

Tags: