time postSeptember 7, 2015

Bài tập lớp 7A2 (2015-2016) ngày học 6-9-2015

Health-Quotes-13

Bài tập lớp 7A2 ngày học 6-9-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bài tập cô phát trên lớp (thì quá khứ);

– Những bạn có điểm dưới 5 trên lớp phải chép và dịch lại cả 15 câu trong phiếu bài tập;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (13-9-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on September 7, 2015

Tags: