time postNovember 22, 2015

Bài tập lớp 7A2 (2015-2016) ngày học 22-11-2015

luyen-thi-toeic-new-day-quotes

Bài tập lớp 7A2 ngày học 22- 11-2015 gồm có:

”  Soạn ngữ pháp về câu điều kiện loại 0,1,2,3, hỗn hợp ”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (30-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 22, 2015

Tags: