time postAugust 2, 2015

Bài tập lớp 7A2 (2015-2016) ngày học 2-8-2015

rain

Bài tập lớp 7A2 ngày học 2-8-2015 gồm có:

– Soạn lý thuyết về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn (Cách dùng, dạng thức, các trường hợp đặc biệt, cách dùng kết hợp hai thời);
– Làm nốt 30 câu của phiếu luyện đề;
– Những bạn nào có điểm kiểm tra bài cũ (Minitest) dưới 8 phải chép và dịch tất cả các câu của đề Minitest
;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (9-8-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on August 2, 2015

Tags: