time postJuly 16, 2015

Bài tập lớp 7A2 (2015-2016) ngày học 12-7-2015

luyen-thi-toeic-Quote-of-the-day-23-Funderstanding

Bài tập lớp 7A2 ngày học 12-7-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (Ký hiệu: Unit 1, 2, 3, 4);

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (19-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 16, 2015

Tags: