time postApril 8, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 7-4-2015

luyen-thi-toeic-5461027177_b4e2608bd1

Bài tập về nhà của lớp 7A1 buổi học 7-4-2015:

– Hoàn thành phiếu bài tập về thì tương lai;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (14-4-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on April 8, 2015

Tags: