time postMarch 4, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 3-3-2015

hoc-toeic-quote-Tony-Buzan-learning-how-to-learn-is-lifes-most-121283_26

Bài tập về nhà của lớp 7A1 buổi học 3-3-2015:

– Chép và dịch 40 câu trong phiếu Tính từ – Trạng từ;

– Tìm 20 cặp Tính từ đuôi “Ed” và đuôi “ing”;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (10-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 4, 2015

Tags: