time postMay 27, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 26-5-2015

a1a3741ef7e9ed70a410d605c9ea09bb

Bài tập lớp 7A1 ngày học 26-5-2015 gồm có:

– Hoàn thành phiếu bị động (Level 2);

– Chuẩn bị thuyết trình về các thể bị động;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học đầu tiên của niên học mới (16-6-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 27, 2015

Tags: