time postMarch 24, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 24-3-2015

NLP-Life-Coach-Brett-Baughman-Share-the-Joy-of-Laughter1

Bài tập về nhà của lớp 7A1 buổi học 24-3-2015:

– Làm toàn bộ phiếu bài tập cô phát trên lớp;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (31-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 24, 2015

Tags: