time postFebruary 22, 2016

Bài tập lớp 7A1 ngày học 21- 01-2016

luyen-thi-toeic-new-day-quotes

Bài tập lớp 7A1 ngày học 21- 01-2016 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập về Thì tương lai. Thời gian cho phép: 20-30 phút”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (28-02-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 22, 2016

Tags: