time postJanuary 21, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 20-1-2015

hoc-toeic-learning-quotes-you-learn

Chép và dịch bài tập 121, 122, 123 trong phiếu Hiện tại hoàn thành. Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (27-1-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 21, 2015

Tags: