time postFebruary 10, 2015

Bài tập lớp 7A1 ngày học 10-2-2015

hoc-toeic-learning-quotes-you-learn

Bài tập về nhà của lớp 7A1 buổi học 10-2-2015:

– Chép và dịch toàn bộ phiếu Luyện đề HSG các con đã làm trên lớp

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (3-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 10, 2015

Tags: