time postJuly 7, 2015

Bài tập lớp 7A1 (2015-2016) ngày học 5-7-2015

every-accomplishment-starts-with-a-decision-to-try

Bài tập lớp 7A1 ngày học 5-7-2015 gồm có:

– Hoàn thành 2 phiếu bài tập về thì hiện tại đơn;

– Soạn lý thuyết: So sánh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (12-7-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on July 7, 2015

Tags: