time postDecember 7, 2015

Bài tập lớp 7A1 (2015-2016) ngày học 06-12-2015

mayaangelou578763

Bài tập lớp 7A1 ngày học 06- 12-2015 gồm có:

” Hoàn thành phiếu bài tập câu điều kiện”

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (13-12-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on December 7, 2015

Tags: