time postJanuary 5, 2016

Bài tập lớp 7A1 (2015-2016) ngày học 03-01-2016

ed9e2128b52ca879a60d1aa6d651125a

Bài tập lớp 7A1 ngày học 03- 01-2016 gồm có:

  •  Viết đoạn văn theo chủ đề cô giao
  • Soạn lý thuyết về thì Quá khứ hoàn thành (usage, example, form, special notes)

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (10-01-2016). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 5, 2016

Tags: