time postNovember 1, 2015

Bài tập lớp 7A1 (2015-2016) ngày học 01-11-2015

quote-Pam-Brown-a-friendship-can-weather-most-things-and-349

Bài tập lớp 7A1 ngày học 01- 11-2015 gồm có:

  • Soạn ngữ pháp về câu điều kiện

 

Bài tập sẽ được thu vào buổi học sau (06-11-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on November 1, 2015

Tags: