time postFebruary 7, 2015

Bài tập lớp 7A0 ngày học 5-2-2015

NLP-Life-Coach-Brett-Baughman-Share-the-Joy-of-Laughter1

Bài tập lớp 7A0 ngày học 5-2-2015 gồm có 3 bài:

– Phiếu bài tập 40 câu phân biệt Tính từ – Trạng từ;

– Phiếu bài tập về thì Hiện tại hoàn thành;

– Soạn ngữ pháp: Phân biệt Tính từ đuôi -ed và Tính từ đuôi -ing

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (5-3-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on February 7, 2015

Tags: