time postJanuary 31, 2015

Bài tập lớp 7A0 ngày học 29-1-2015

every-accomplishment-starts-with-a-decision-to-try

Bài tập lớp 7A0 ngày học 29-1-2015 gồm có 2 bài:

– Chuẩn bị thuyết trình theo chủ đề cô đã giao;

– Làm hết phiếu bài tập cô phát;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (5-2-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on January 31, 2015

Tags: