time postMay 21, 2015

Bài tập lớp 7A0 ngày học 21-5-2015

quote-i-play-to-win-whether-during-practice-or-a-real-game-and-i-will-not-let-anything-get-in-the-way-michael-jordan-97173

Bài tập lớp 7A0 ngày học 21-5-2015 gồm có:

– Phiếu bài tập về thì tương lai;

– Hoàn thành phiếu bài tập về câu bị động – Level 3;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (28-5-2015). Bạn nào buổi trước nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm.

Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0989 031 999

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on May 21, 2015

Tags: