time postMarch 20, 2015

Bài tập lớp 7A0 ngày học 19-3-2015

life-quote-never-stop-learning-because-life-never-stops-teaching

Bài tập về nhà của lớp 7A0 buổi học 19-3-2015:

– Lập danh sách 44 cặp Tính từ, dịch nghĩa và đặt câu với chúng;

Bài tập sẽ được thu vào buổi học tiếp theo (26-3-2015). Bạn nào nghỉ thì yêu cầu từ nay đến trước buổi học qua trung tâm lấy bài tập về làm. Nếu thiếu bài sẽ bị 0 điểm. Có khó khăn gì trong quá trình làm bài thì các con có thể liên lạc với cô qua số: 0906 033 036

Thân ái!

Cô Đỗ Dung.

Categories Homework | Posted on March 20, 2015

Tags: